ΕΓΓΥΗΣΗ

ΕΓΓΥΗΣΗ

1. Πώς να υποβάλετε αίτηση για εγγύηση

Οι αξιώσεις εγγύησης της LANKELEISI μπορούν να εκπληρωθούν με την υποβολή αλληλογραφίας (παρακαλούμε πείτε μας τον αριθμό παραγγελίας σας), το οποίο απαιτείται για την αντικατάσταση ανταλλακτικών υπό την εγγύηση. Αυτό γίνεται μέσω της σελίδας επικοινωνίας στον ιστότοπό μας και απαιτεί τον αριθμό παραγγελίας σας. Τα εισιτήρια υποστήριξης επιτρέπουν την άμεση επαφή με τους πιστοποιημένους μηχανικούς μας μέσω email. Μετά την υποβολή ενός εισιτηρίου, θα λάβετε απάντηση εντός 48 ωρών. Ως μέρος της διαδικασίας εγγύησης, μπορεί να σας ζητηθεί να πραγματοποιήσετε δοκιμές και να στείλετε βίντεο σε έναν μηχανικό, ώστε να μπορέσει να διαγνώσει το πρόβλημα και να δώσει την καλύτερη λύση. Ένα παράδειγμα αυτού θα ήταν η δοκιμή μιας μπαταρίας με ένα βολτόμετρο και η υποβολή μιας εικόνας του αποτελέσματος μέσω email. Η LANKELEISI θα αξιολογήσει την περίπτωσή σας και θα σας καθοδηγήσει σε οποιεσδήποτε δοκιμές μπορεί να χρειαστούμε.

Α) Τι θα κάνουμε;

Εάν ένα εξάρτημα κριθεί ελαττωματικό ή κατεστραμμένο χωρίς σφάλμα χρήστη, θα εκδώσουμε ένα ανταλλακτικό. Θα αντικαταστήσουμε τυχόν ανταλλακτικά που θεωρούνται κατεστραμμένα κατά την αποστολή. Μπορούμε επίσης να εγκρίνουμε αποζημίωση για επισκευές σε τοπικά καταστήματα ποδηλάτων έως και $200, εάν καθοριστεί από έναν μηχανικό της LANKELEISI. Τυχόν μη εξουσιοδοτημένες επισκευές ή τροποποιήσεις δεν καλύπτονται από την εγγύηση. Οποιεσδήποτε μη εξουσιοδοτημένες αλλαγές στο ποδήλατο ακυρώνουν επίσης την εγγύηση.

Β) Τι δεν θα κάνουμε;

Η LANKELEISI δεν θα αντικαταστήσει κανένα ανταλλακτικό χωρίς να δείτε πρώτα φωτογραφία ή βίντεο του κατεστραμμένου εξαρτήματος. Δεν θα παρέχουμε υπηρεσίες εγγύησης για ιδιοκτήτες δεύτερου οχήματος. Δεν θα αντικαταστήσουμε εξαρτήματα που έχουν υποστεί ζημιά από τον χρήστη. Δεν θα πληρώσουμε για οποιαδήποτε υπηρεσία τρίτων ή αντικατάσταση ανταλλακτικών, εκτός εάν συμφωνηθεί πριν από την επισκευή. Εάν ο ιδιοκτήτης χρησιμοποιεί τη δική του υπηρεσία αποστολής, η LANKELEISI δεν θα είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε ζημιά προκύψει κατά τη διάρκεια της αποστολής. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην Πολιτική επιστροφών μας. Δεν θα παρέχουμε καμία υπηρεσία εγγύησης για ιδιοκτήτες που δεν έχουν αγοράσει από το LANKELEISI.EU ή από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.

2. Όροι εγγύησης

Οι μηχανικοί μας είναι άμεσα υπεύθυνοι για τις πληροφορίες εγγύησης. Είναι πολύ χαρούμενοι που συνεργάζονται μαζί σας με τους όρους που φαίνονται παρακάτω.
Αυτή η εγγύηση ισχύει μόνο για τον αρχικό ιδιοκτήτη του LANKELEISI. Αυτή η εγγύηση περιορίζεται σε μια εφάπαξ αντικατάσταση ελαττωματικών ανταλλακτικών κατά την αποκλειστική κρίση της LANKELEISI. Αυτή η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές που προκαλούνται από μη τήρηση των οδηγιών στο εγχειρίδιο κατόχου, πράξεις του Θεού, ατύχημα, κακή χρήση, παραμέληση, κατάχρηση, εμπορική χρήση, τροποποίηση, τροποποίηση, ακατάλληλη συναρμολόγηση, φθορά, εγκατάσταση εξαρτημάτων ή αξεσουάρ όχι αρχικά σχεδιάστηκε ή δεν είναι συμβατό με την πώληση ασύμβατα ποδήλατα, σφάλμα χειριστή, ζημιά από το νερό, υπερβολική οδήγηση, κασκαντέρ ή ακατάλληλη μετέπειτα συντήρηση. Ένα ολόκληρο ποδήλατο αντικατάστασης θα εκδοθεί μόνο σε ακραίες περιπτώσεις. Σε αυτήν την περίπτωση, το αρχικό ποδήλατο πρέπει να αποσταλεί στο εργοστάσιο της LANKELEISI για έλεγχο/επισκευή πριν από την αποστολή του νέου ποδηλάτου. Εάν μπορεί να διορθωθεί, μπορεί να μην είναι πάντα δυνατή η αποστολή ενός νέου ποδηλάτου.
Αυτή η εγγύηση δεν καλύπτει αξεσουάρ, αναλώσιμα ή εξαρτήματα κανονικής φθοράς. Η LANKELEISI ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΑ, ΒΛΑΒΗ Ή ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ή ΧΡΗΣΗ ΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. Η ζημιά κατά την αποστολή πρέπει να αναφέρεται στη ΛΑΝΚΕΛΕΙΣΗ μέσω εισιτηρίου υποστήριξης. Αυτά μπορούν να συμπληρωθούν στις σελίδες υποστήριξής μας. ο Σε καμία περίπτωση η Lankeleisi δεν ευθύνεται για οποιεσδήποτε άμεσες, έμμεσες ή επακόλουθες ζημίες, είτε βασίζονται σε σύμβαση, εγγύηση, αμέλεια ή ευθύνη προϊόντων σε σχέση με τα προϊόντα της, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των ακόλουθων: σωματική βλάβη, ζημιές σε περιουσίες ή οικονομικές ζημίες.
Για περιπτώσεις όπου η πολιτική εγγύησης ενδέχεται να μην ισχύει, η LANKELEISI μπορεί να χρεώσει μια ελάχιστη χρέωση σέρβις και χρέωση ανταλλακτικών. Όλες οι ανταλλαγές περιορίζονται σε μία ανά είδος. Όλες οι ξεχωριστές χρεώσεις αποστολής για λόγους εγγύησης πρέπει να προπληρωθούν και να ασφαλιστούν από τον πελάτη. Η LANKELEISI δεν ευθύνεται για χαμένα εισερχόμενα πακέτα. Η LANKELEISI μπορεί να ακυρώσει την εγγύηση όπου ισχύει. Η LANKELEISI διατηρεί το δικαίωμα να ενημερώνει και να τροποποιεί την εγγύησή της ανά πάσα στιγμή. Ενδέχεται να παρέχεται ειδοποίηση για αυτές τις αλλαγές ή όχι.
Κάθε ηλεκτρικό ποδήλατο που αγοράζεται από το LANKELEISI.EU και εξουσιοδοτημένα σημεία πώλησης καλύπτεται από την περιορισμένη εγγύηση του κατασκευαστή μας για ελαττώματα στα υλικά ή την κατασκευή στον αρχικό ιδιοκτήτη, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων μεμονωμένων εξαρτημάτων:

Α) 1 έτος περιορισμένη εγγύηση

1. Περίοδος εγγύησης ενός έτους: Αυτή η πολιτική εγγύησης τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία αγοράς και ισχύει για διάρκεια ενός έτους (π.χ. ελεγκτές, πιρούνια, στελέχη, στύλοι καθισμάτων, στρόφαλοι, πίσω σχάρες, συστήματα αλλαγής ταχυτήτων, κ.λπ.). Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η εταιρεία θα παρέχει κάλυψη εγγύησης για εξαρτήματα ηλεκτρονικών ποδηλάτων.
2. Εξαιρέσεις: Αυτή η εγγύηση δεν καλύπτει ζητήματα που προκύπτουν από ατυχήματα, κακή χρήση, μη εξουσιοδοτημένες επισκευές, τροποποιήσεις ή αυτο-εγκαταστάσεις.

Β) 2 χρόνια περιορισμένη εγγύηση

1. Περίοδος εγγύησης δύο ετών: Αυτή η πολιτική εγγύησης ισχύει από την ημερομηνία αγοράς και παραμένει σε ισχύ για δύο χρόνια. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η εταιρεία παρέχει κάλυψη εγγύησης για μπαταρίες και κινητήρες ηλεκτρονικών ποδηλάτων.
2. Εξαιρέσεις: Αυτή η εγγύηση δεν καλύπτει ζητήματα που προκύπτουν από ατυχήματα, κακή χρήση, μη εξουσιοδοτημένες επισκευές, τροποποιήσεις ή αυτο-εγκαταστάσεις.

Γ) 3 χρόνια περιορισμένη εγγύηση

1.Περίοδος εγγύησης τριών ετών: τρία χρόνια από την ημερομηνία αγοράς. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η εταιρεία θα εγγυηθεί το τμήμα πλαισίου του e-bike.
2. Κάλυψη: Αυτή η πολιτική εγγύησης καλύπτει μόνο κατασκευαστικά ελαττώματα και προβλήματα υλικού του πλαισίου. Οποιοδήποτε εξάρτημα που οφείλεται σε ατύχημα, κατάχρηση, μη φυσιολογική χρήση, μη εξουσιοδοτημένη επισκευή, τροποποίηση ή αυτο-εγκατάσταση δεν καλύπτεται από την εγγύηση.

Δ) Χωρίς εγγύηση

Λάβετε υπόψη ότι ο εξοπλισμός και τα αξεσουάρ δεν καλύπτονται από αυτήν την πολιτική εγγύησης, αλλά περιλαμβάνονται στην πολιτική επιστροφών μας.

Ε) Είδη προς χρήση

Τα είδη που φοριούνται λόγω κανονικής χρήσης δεν καλύπτονται από την εγγύηση. Αυτά τα είδη περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε: αλυσίδες, ζάντες, ακτίνες, τακάκια φρένων, εσωτερικούς σωλήνες, ελαστικά, ρότορες, λαβές και καθίσματα. Η συντήρηση και η αντικατάσταση αυτών των εξαρτημάτων είναι ευθύνη του ιδιοκτήτη του ποδηλάτου.

3. Απαιτήσεις

Όλες οι αξιώσεις βάσει αυτής της εγγύησης πρέπει να γίνονται μέσω της LANKELEISI. Απαιτείται απόδειξη αγοράς για οποιαδήποτε αξίωση εγγύησης. Πριν προβείτε σε αξίωση εγγύησης, σας συνιστούμε να επικοινωνήσετε με την ομάδα εξυπηρέτησης πελατών, καθώς μπορεί να υπάρξει μια εύκολη λύση στο πρόβλημά σας. Οι έγκυρες αξιώσεις εγγύησης θα διεκπεραιωθούν από τη LANKELEISI εντός ενός έτους από την πρώτη αγορά. Οι αξιώσεις εγγύησης μπορούν να υποβληθούν μέσω ενός δελτίου υποστήριξης στη σελίδα υποστήριξής μας. 

Α) Απαιτήσεις ζημιών αποστολής

Επιθεωρήστε αμέσως το προϊόν σας για ζημιά. Οι αξιώσεις ζημιών από τη ναυτιλία είναι εξαιρετικά ευαίσθητες στο χρόνο. Δεν θα δεχθούμε αξιώσεις για ζημιές από την αποστολή εντός 14 ημερών από την παραλαβή του προϊόντος. Πριν υπογράψετε εσείς και ο οδηγός για την αποστολή, σημειώστε τυχόν ζημιά στο προϊόν σας στη φορτωτική. Τραβήξτε φωτογραφίες από τυχόν ζημιές που εντοπίστηκαν και ημερομηνία των φωτογραφιών εάν είναι δυνατόν. Κρατήστε όλες τις συσκευασίες και τα έγγραφα μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία επιθεώρησης. Αναφέρετε αξιώσεις ζημιών μέσω εισιτηρίου υποστήριξης στη σελίδα υποστήριξής μας εντός 14 ημερών από την παράδοση στο LANKELEISI. 

Β) Αντιστροφή χρέωσης πιστωτικής κάρτας

Εάν εκδοθεί αντιστροφή χρέωσης πιστωτικής κάρτας οποιουδήποτε ποσού έναντι μιας παραγγελίας για οποιονδήποτε λόγο και ο πελάτης εξακολουθεί να κατέχει το προϊόν με την εν λόγω σειρά, η εγγύηση θα ανασταλεί μέχρι να επιλυθεί η αντιστροφή χρέωσης.

4. Ανταλλαγή ανταλλακτικών

Σε περίπτωση που χρειαστεί να αποσταλεί ανταλλακτικό εντός της περιόδου εγγύησης, η LANKELEISI μπορεί να ζητήσει να επιστραφεί το ελαττωματικό εξάρτημα στο εργοστάσιό μας, κατά την κρίση της LANKELEISI. Το ελαττωματικό εξάρτημα πρέπει να φτάσει στο εργοστάσιο της ΛΑΝΚΕΛΕΙΣΗ προτού μπορέσει να αποσταλεί ένα ανταλλακτικό. Όπως εξουσιοδοτείται από τη LANKELEISI, η LANKELEISI θα παράσχει μια προπληρωμένη ετικέτα επιστροφής για την επιστροφή και την αντικατάσταση του ελαττωματικού ανταλλακτικού. Εάν εκδοθεί προπληρωμένη ετικέτα επιστροφής για έναν πελάτη, απαιτείται άμεση (εντός 10 ημερών) επιστροφή του ελαττωματικού εξαρτήματος, εκτός εάν έχει προηγουμένως συζητηθεί με τη LANKELEISI.
Μετά την παραλαβή των ελαττωματικών/επιστρεφόμενων εξαρτημάτων, θα ελεγχθούν για ζημιές κατά τη μεταφορά. Η LANKELEISI επιφυλάσσεται του δικαιώματος να απαιτήσει πληρωμή εάν τα εξαρτήματα υποστούν ζημιά πέρα ​​από τα όρια δοκιμής ανταλλακτικών. Η μη συμμόρφωση με τους όρους που αναφέρονται σε αυτή την ενότητα μπορεί να οδηγήσει σε άρνηση εξυπηρέτησης, ακύρωση της εγγύησης ή/και οριστική ακύρωση της παραγγελίας.

5. Αποποίηση ευθυνών

Η οδήγηση οποιουδήποτε τύπου ποδηλάτου έχει εγγενείς κινδύνους που δεν μπορούν να προβλεφθούν ή να αποφευχθούν. Αυτοί οι κίνδυνοι μπορεί να οδηγήσουν σε σοβαρά ατυχήματα, τραυματισμούς ή ακόμα και θάνατο. Είναι ευθύνη του αναβάτη να γνωρίζει, να εκπαιδεύεται και να είναι προετοιμασμένος να οδηγεί με ασφαλή τρόπο.
Η LANKELEISI συνιστά ανεπιφύλακτα σε όλους τους πελάτες να επιθεωρούν και να ελέγχουν τα ποδήλατά τους από πιστοποιημένο μηχανικό ποδηλάτων πριν από την πρώτη τους βόλτα. Μια ενδελεχής επιθεώρηση κάθε εξαρτήματος του ποδηλάτου σας θα σας βοηθήσει να διασφαλίσετε ότι το ποδήλατο είναι ασφαλές στην οδήγηση. Η LANKELEISI ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ότι τα φρένα, τα μηχανήματα ταχυτήτων, ο κινητήρας, το στέλεχος, οι ζάντες, οι ακτίνες, οι εκτροχιαστές, τα πιρούνια ή οποιοδήποτε άλλο εξάρτημα στο ποδήλατο θα φτάσουν σωστά ασφαλισμένα και ρυθμισμένα.
Πριν από κάθε βόλτα, επιθεωρήστε προσεκτικά το ποδήλατο για να βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα έχουν ρυθμιστεί και ασφαλιστεί σωστά. ο
Η ΛΑΝΚΕΛΕΙΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΑ Ή ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΧΡΗΣΗ, ΑΜΕΛΕΙΑ Ή ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΤΗΣ. Αυτό περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται σε, σωματικές βλάβες, υλικές ζημιές, οικονομική απώλεια, σοβαρό ατύχημα ή θάνατο.

6. Αποποίηση ευθύνης απόδοσης ποδηλάτου

Η μέγιστη ταχύτητα και το εύρος που αναφέρονται για κάθε ποδήλατο είναι εκτιμήσεις και δεν αποτελούν εγγύηση για την αναμενόμενη απόδοση. Πολλοί παράγοντες μπορούν να επηρεάσουν την απόδοση ενός ποδηλάτου, όπως ενδεικτικά: βαθμολογία PAS, βάρος αναβάτη, βάρος φορτίου, τύπος εδάφους, κλίση, χρήση πεντάλ, συνθήκες ανέμου, θερμοκρασία και πίεση ελαστικών. Κάτω από διαφορετικές συνθήκες, μπορεί να ληφθούν διαφορετικές εμβέλειες και τελικές ταχύτητες από τις εκτιμήσεις που παραθέσαμε.

7. Σχέσεις με τους πελάτες

Η ικανοποίηση των πελατών είναι μια από τις κορυφαίες προτεραιότητες της LANKELEISI. Εργαζόμαστε πολύ σκληρά για να διασφαλίσουμε ότι όλοι οι πελάτες μας είναι ικανοποιημένοι με τις αγορές τους. Μπορεί να προκύψουν περιστάσεις όπου δεν μπορεί να επιτευχθεί αμοιβαία αποδεκτή λύση.
Κατανοούμε ότι όταν επικοινωνήσαμε με έναν από τους αντιπροσώπους εξυπηρέτησης πελατών ή τους μηχανικούς μας (μέσω εισιτηρίου υποστήριξης), κάτι πήγε στραβά και χρειαζόταν μια λύση. Θα συνεργαστούμε μαζί σας για να διασφαλίσουμε ότι το ζήτημα θα επιλυθεί έγκαιρα. Δεδομένης της προθυμίας μας να σας βοηθήσουμε, χρειαζόμαστε τη βοήθεια, τη συνεργασία και την υπομονή σας για να επιλύσουμε το πρόβλημα. Προσπαθούμε να παρέχουμε μια με σεβασμό και φιλική εμπειρία εξυπηρέτησης πελατών και αναμένουμε την ίδια ευγένεια και σεβασμό σε αντάλλαγμα.
Η αγενής, χυδαία ή απειλητική γλώσσα που απευθύνεται στους υπαλλήλους μας ή στους εκπροσώπους εξυπηρέτησης πελατών δεν θα γίνει ανεκτή. Σε περίπτωση που προκύψει αυτή η δυσάρεστη κατάσταση θα εκδοθεί προειδοποίηση. Εάν η αγενής, χυδαία ή απειλητική συμπεριφορά επιμένει, η LANKELEISI διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την εξυπηρέτηση, να ακυρώσει την εγγύηση, να επιστρέψει τα χρήματα ή/και να ακυρώσει οριστικά την παραγγελία. Ειλικρινά επιθυμούμε να αποφύγουμε τέτοιες σχέσεις αν είναι δυνατόν.
Τελευταία ενημέρωση: Σεπτέμβριος 2023